Εναλλακτικά & Φανζίνς

Βαβέλ, Μαντ, Μαμούθ, Παραπέντε, Κολούμπρα, Σκαθάρι & Φανζίνς

Ταξινόμηση Κατά:

Πωλέτ (Aρς Λόνγκα)

Πωλέτ (Θεοπαππέτ)

Σ.Ο.Σ. Χιούμορ (Ars Longa)

Σιμμιόττο (Μαμούθ Κόμιξ-Υάκινθος)

Σκαθάρι (1980-Μέδουσα)